มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ รับเกียรติต้อนรับคณะบริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ และประชุมขับเคลื่อนงาน

By:
Posted: 19 เมษายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐น. ได้รับเกียรติต้อนรับคณะบริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ และประชุมขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ คร้ังที่ ๒

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment