วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์คอลเซ็นต์เตอร์ไทวัสดุเพื่อคนพิการ

By:
Posted: 19 เมษายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์คอลเซ็นต์เตอร์ไทวัสดุเพื่อคนพิการ และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment