มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มหาไถ่ ร่วมฟัง คำพิพากษา คนพิการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 1,436 ล้านบาท กทม. สร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสล่าช้า

By:
Posted: 15 กันยายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

ตามที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีส่วนร่วมได้ยื่นฟ้อง #กทม. มาตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้ กทม. จัดทำลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายในระบบ #รถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ครบทั้ง 23 สถานีภายใน 1 ปี (ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559) แต่ กทม. ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ทางมูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายคนพิการทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในครั้งนั้น ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีจัดทำลิฟท์และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สถานีขนส่งรถไฟฟ้า BTS จำนวน 23 สถานี ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ศาลปกครองสูงสุดกำหนด (ตามกฏหมาย) ล่าช้า
สั่งให้ กทม ชดเชยค่าเสียโอกาส กลุ่มผู้ร้องที่มีทะเบียนบ้านใน กทม รายละ 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ทางมูลนิธิฯ ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งร่วมดำเนินการยื่นฟ้องกับภาคีเครือข่ายคนพิการทุกพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของมวลชนคนรุ่นหลังต่อไป

โดยสามารถอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็มได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้https://bit.ly/2YZc2Sz

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment