มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมงานของมูลนิธิฯ และร่วมทำกิจกรรม CSR

By:
Posted: 18 พฤศจิกายน, 2021
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรฐกิจสาธาธารณะ_ชมรม_ปศส.รุ่นที่_19” สถาบันพระปกเกล้า ประมาณ 150 ท่าน ร่วมกันจัดโครงการเยี่ยมชมงาน และทำกิจกรรม CSR โดยนำสิ่งของ อุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 1.5 แสนบาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิฯ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้มีจิตเมตตาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ถือโอกาสอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอบคุณค่ะ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment