ส่งมอบวีลแชร์ ส่งต่อคนพิการในชุมชน

By:
Posted: 5 มกราคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 4 มกราคม 2567 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ส่งมอบวีลแชร์ นายสุทัศน์ เพ็งทลุง ประธานชมรม ป.อนุรักษ์ เพื่อนำไปมอบให้คนพิการในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคนพิการด้านจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และพิทักษ์สิทธิคนพิการ

#มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

#รถเข็นวีลแชร์

#รับบริจาค

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment