อาจารย์สุเมธ พลคะชา ผู้บริหารอาวุโสมูลนิธิฯต้อนรับ Ms. Maria Stepanyan

By:
Posted: 24 พฤษภาคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 อาจารย์สุเมธ พลคะชา ผู้บริหารอาวุโสมูลนิธิฯต้อนรับ Ms. Maria Stepanyan Executive Directer of Center for People with Disabilities (CPWD) ดูงานแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนผู้พิการมาเรียนได้ การสร้างเครือข่ายความร่วมือทางวิชาการ และการสร้างอาชีพผู้พิการแบบให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ และเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆคนพิการ มูลนิธิฯขอขอบคุณที่มาเยี่ยมในครั้งนี้ ครับ/ค่ะ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment