มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

แทนคุณ คุณพ่อเรย์ มอบโลหิตด้วยรัก

By:
Posted: 30 สิงหาคม, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้ 27 สิงหาคม 2564 : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “แทนคุณ คุณพ่อเรย์ มอบโลหิต ด้วยรัก” เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางมูลนิธิฯ จึงขอขอบคุณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย และผู้ร่วมบริจาคโลหิต ขอทุกท่านได้รับกุศลผลบุญซึ่งได้ปฎิบัติในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งใด จงสัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment