โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์รับโล่รางวัลเรียนดี มีความสุข

By:
Posted: 8 มกราคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้ 5 มกราคม 2567 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย ให้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของ การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

นอกจากนี้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน ๑๖ โรงเรียน ซึ่งรวมถึง โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

#โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

#มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

#รับโล่รางวัลเรียนดีมีความสุข

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment