มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

โรงแรม อมารี พัทยา มอบปฏิทิน

By:
Posted: 15 กุมภาพันธ์, 2024
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ ผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคตะวันออกและผู้บริหาร Amari Pattaya (โรงแรม อมารี พัทยา) มอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการเรียนสอนสำหรับน้องๆ คนพิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีนายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
ทั้งนี้ ยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารของมูลนิธิฯ บาทหลวงก่อเกียรติ ดีศรี กรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดกา รบริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment