ให้การต้อนรับคณะจาก อบต. ชำผักแพว

By:
Posted: 28 มีนาคม, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 28 มีนาคม 2566 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะจาก โครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ โดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จำนวน 88 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการจ้างงาน การศึกษาของคนพิการ และรับฟังบรรยาย เรื่องสิทธิสวัสดิการของคนพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment