มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธุ์ [นับถอยหลัง 4 วันสุดท้าย ]

By:
Posted: 21 กันยายน, 2023
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Comments: 0

สกมช. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
📅วันที่ : 25 กันยายน 2566
⏰เวลา : 09.00 – 12.00 น.
📋ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไซต์ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ได้ที่ >> https://forms.gle/gcDdJ43tNqmERKBeA (*หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแบบออนไซต์ จะได้รับการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่ค่ะ)
📋ลงทะเบียนเข้าร่วมทางออนไลน์ได้ที่ >> https://forms.gle/NTh2sFmpNxKoNiwu7
💻ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์
Facebook: NCSA Thailand
Facebook: Thailand National Cyber Academy
หรือ Youtube Channel: THNCA by NCSA

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment