มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

Professor Takanobu Nakajima จากประเทศญี่ปุ่น และคณะเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

By:
Posted: 7 ธันวาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ Professor Takanobu Nakajima จากมหาวิทยาลัย Keio University ประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เดินทางมา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่ประเทศไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ และสรุปเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินโดนีเซีย  โดยศึกษาข้อมูลในด้านการศึกษา การอบรมอาชีพ การส่งเสริม สนับสนุน การเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการได้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมี อ.สุภรธรรม  มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้การต้อนรับและนำคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดมูลนิธิฯ ซึ่ง Professor Takanobu Nakajima และคณะ ชื่นชมการทำงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือคนพิการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment