มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

TRIP เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

By:
Posted: 31 มกราคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของคนพิการทุกประเภท

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment