การสัมมนา กัญชาเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

By:
Posted: 7 ตุลาคม, 2019
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0


 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2552 ณ ห้อง royal hall ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี ได้มีการจัดอบรม " กัญชาเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการไทย "


แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment