มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน

By:
Posted: 28 สิงหาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน (ปฏิบัติงาน Call Center) จำนวน ๓ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๗๒ ๔๐๔๒ ต่อ ๔๓๘๔๐๑-๒ และ ๐๘๙ ๙๓๖ ๗๕๙๘ หรือ ๐๒ ๓๕๑ ๖๒๓๙, ๐๒ ๓๕๑ ๗๘๔๐,๐๒ ๓๕๑ ๗๓๗๙

ประกาศการเคหะแห่งชาติ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment