มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีไทย งานลอยกระทงมหากุศล และฟังธรรมเทศนา กับพระราชวิสุทธิประชานาถ และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมคณะพระมหาไถ่

By:
Posted: 17 พฤศจิกายน, 2021
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment