มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและศูนย์จิตตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล

By:
Posted: 17 ตุลาคม, 2019
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นำโดยบาทหลวงประสิทธิ์ กุ๊นุ รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและศูนย์จิตตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงาน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา และอื่นเป็นต้น

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment