มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมงานมูลนิธิฯ

By:
Posted: 28 พฤศจิกายน, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และให้กำลังใจบุคลากรภายใต้สังกัดมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  โดยเฉพาะงาน 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ โดยมีคุณสายใจ ชาภิรมย์ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม มีความประทับใจและชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นอย่างมาก

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment