มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

คปภ.จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

By:
Posted: 1 ธันวาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) และคณะเจ้าหน้าที่ คปภ.จำนวน 150 ท่าน ที่มาจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “คปภ.ตอบแทนสังคม สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ซึ่งผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ คปภ.ได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กับนักเรียนคนพิการและเด็กออทิสติก พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยสนับสนุนการทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของมูลนิธิฯ  บรรยากาศในการจัดกิจกรรมของ เจ้าหน้าที่ คปภ.ในครั้งนี้มีความสนุกสนานเป็นกันเอง  ทำให้น้องๆมีกำลังใจและพร้อมที่จะออกไปร่วมกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามสำหรับคนพิการที่อยากเรียน อยากมีงานทำหรืออยากรู้สิทธิของตนเอง สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และติดต่อได้ที่ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ เปิดทำการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00น.-20.00น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment