มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

นศ.ปริญญาโท จำลองเป็นคนพิการ

By:
Posted: 20 มีนาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.มูลนิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนางสายใจ ชาภิรมย์ หัวหน้าสำนักงานและเลขาผู้จัดการให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญาโทรุ่นที่ ๓๒ และ๓๓ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (XMRA) ซึ่งนำโดย รศ.ดร.เอกจิตร์ จึงเจริญ ผู้อำนวยการโครงการและคณาจารย์ โดยการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เพื่อจำลองการใช้ชีวิตในแตละวันของคนพิการในแตละด้านพร้อมทั้งร่วมบริจากเงินสมทบเพื่อเป็นการบูรณะองค์กรในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment