บริษัทลาซาด้า จำกัด มอบเงินการจ้างงานคนพิการตามมาตร ๓๕

By:
Posted: 8 มีนาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทลาซาด้า จำกัดและบริษัทลาซาด้า ไอเอชคิว จำกัด กทม.

จัดพิธีมอบเงินสมทบการจ้างงานคนพิการตามมาตร ๓๕ ซึ่งเป็นเหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดหางานเพื่อผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยมีนางสาวกุลจรรยา คฤหเดช รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มอบและมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๖,๐๐๐ บาทถ้วน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment