มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัทเนสเล่บริจากของ

By:
Posted: 14 มีนาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

บริษัทเนสเล่บริจากของ
เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพนักงานบริษัทเนสเล่ประเทศไทย นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม มาบริจากให้แกเด็กพิเศษที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการพร้อมด้วยการมอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดูแลเด็กพิเศษต่าง ๆ พร้อมด้วยการมอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อนำไปเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษต่าง ๆ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment