มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบ

By:
Posted: 26 มิถุนายน, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลยาสูบ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2572 4042 ต่อ 438401-2 หรือ 09 7147 6692 และ 08 9936 7598

ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิสอบ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment