พม. จัดงานยกย่องคนพิการต้นแบบ พร้อมมอบโล่แก่องค์กรด้านคนพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปี 2560

By:
Posted: 19 ธันวาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมปริ๊นซ์ บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กร ประจำปี 2560 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ : Empower คนพิการสู่สิทธิที่เป็นจริง” และพิธีเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก . ผู้แทนองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานซึ่งมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ กับศูนย์จัดหางานพระมหาไถ่ ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์มาตราฐานระดับ “ดีมาก” ทั้งสององค์กร

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment