มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

พิธีเปิดการฝึกงานหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

By:
Posted: 18 มีนาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

พิธีเปิดการฝึกงานหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่มิสซังอุบลราชธานี คนพิการจำนวน ๓๔ คน
ได้รับการสนับจากการไฟฟ้านครหลวง

 

 

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment