มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิฯ

By:
Posted: 29 มิถุนายน, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษกับบุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำครูและบุคลากร จำนวน ๒๙ คน เข้าเยี่ยมชมในเวลา 9.00 – 12.00 นโดยดูงานในสวนของศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ,ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment