มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดดูงาน

By:
Posted: 16 มีนาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนายทรงศักดิ์ วีฮุง หัวหน้าศูนย์จัดหางานมูลนิธิ ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครูผู้สอนของมูลนิธิดังกล่าว จึงเข้าศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของคนทุกประเภทพิการ และเพื่เป็นการศึกษาดูงานแบบมส่วนร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment