มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเครือข่าย 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

By:
Posted: 9 กันยายน, 2020
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

วันนี้ (9 กันยายน พ.ศ. 2563) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเครือข่าย 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศ
ยื่นรายชื่อจำนวน ๑๒,๒๙๙ รายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ….
ฉบับประชาชน ต่อประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย)

ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฏร

ขอขอบคุณทุกท่านและเครือข่ายทุกคนที่ร่วมลงชื่อสนับสนุน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment