มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เข้าเยี่ยมงานมูลนิธิพร้อมขับเคลื่อนด้านการศึกษาคนพิการ

By:
Posted: 26 ตุลาคม, 2019
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

วันที่ 26 ต.ค.62 ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการคณะผู้บริหารมูลนิธิต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิและหารือเพื่อดำเนินการส่งเสริมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของคนพิการนำเสนอนำร่องครู กศน.ออนไลน์สอนเด็กพิการผ่านอินเตอร์เน็ต ,จัดการศึกษาเอกชนสำหรับเด็กพิการและพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาคนพิการให้ดีขึ้น

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment