มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัลประชาบดี ประจำปี 2560

By:
Posted: 18 ธันวาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2560 เชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ซึ่งมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ผู้ผลิตรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.05 -17.25 น.ทางช่อง NBT ได้รับรางวัลประชาบดี สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก สมัยที่ 2

โดย ดร.บาทหลวง พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ นางสาวปนัดดา ประสิทธิเมกุล พิธีกรรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ จะเข้ารับประทานรางวัลประชาบดี จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เป็นผู้ประทานรางวัลประชาบดี ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อย่างไรก็ตามรางวัล ประชาบดี สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก คือ เป็นรายการที่เผยแพร่เพื่อมุ่งเน้นการทำความดีของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีจิตใจเสียสละ ช่วยเหลือสังคม และบุคคลที่มีความเดือดร้อนหรือยู่ในสภาวะยากลำบาก ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งได้ทำความดีโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ด้วยความทุมเทเสียสละ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment