ศูนย์พัฒนาแม่หญิงพิการ LAO DISABLED WOMAN DEVELOPMENT CENTER (LDWDC) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานภายในมูลนิธิฯ

By:
Posted: 16 สิงหาคม, 2018
Category: ข่าวสาร , ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

ศูนย์พัฒนาแม่หญิงพิการ LAO DISABLED WOMAN DEVELOPMENT CENTER (LDWDC) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานภายในมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ คน โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการให้การต้อนรับ เป้าหมายเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ไปปรับใช้สำหรับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment