ศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์ เพื่อคนพิการ แห่งแรกในประเทศไทย

By:
Posted: 11 มกราคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เปิดศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์ เพื่อคนพิการ แห่งแรกในประเทศไทย ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย นายอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาเปิดศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยี อุปกรณ์เพื่อคนพิการ โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ การพัฒนาคนพิการ บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิคุณพ่อเรย์ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคายและคณะผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่พระมหาไถ่ ต้อนรับรัฐมนตรี ดังกล่าว

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment