มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ห่วงใยกันและกันทำให้หัวใจแข็งแรง

By:
Posted: 28 มิถุนายน, 2021
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 : คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ร่วมห่วงใยผู้พิการและสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมมอบกระดาษ AA หน้ากากอนามัย Surgical Mask และ Gel Alcohol 75% โดยมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผจก.มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ.ชลบุรี

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment