มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

เจ้าแม่หัวเรือใหญ่คนพิการตำบลพยอม จังหวัดอยุธยา ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของคนพิการ

By:
Posted: 12 กรกฎาคม, 2018
Category: ข่าวสาร , ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม นายบดินทร์ เกษมศานดิ์ นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมชีวิตคนพิการในองค์ปกครองท้องถิ่นมีคนพิการจำนวน 150 คน เข้าร่วมงานโครงการดังกล่าว
ภายในงาน นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้บรรยายวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและสุขภาพด้านจิตใจของคนพิการ นอกจากนี้กลุ่มคนพิการอำเภอวังน้อยได้นำสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนพิการในแต่ละชุมชน เช่น รองเท้าแตะและไม้กวาดทางมะพร้าว ออกมาวางจำหน่ายสินค้าและแสดงโชว์ภายในงานซึ่งสินค้าฝีมือคนพิการ โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมายาวนาน ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาจัดหน่วยบริการตรวจวัดความดันโลหิตและตัดผมฟรีบริการประชาชนที่มาร่วมงานและมีการจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบของที่ระลึกให้แก่คนพิการทุกคนที่มาร่วมงานอีกด้วย
ขณะเดียวกันประธานกลุ่มคนพิการตำบลพยอม น.ส.อัมพรศรี สว่างวงค์ กล่าวว่าในตำบลพยอมมีจำนวนคนพิการประมาณ 200 คน หากรวมผู้ดูแลคนพิการด้วยจะมีจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งตนตั้งใจที่จะพัฒนาคนพิการในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการในตำบลพยอม ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริษัทเข้ามาจ้างงานคนพิการตาม มาตรา 35 แล้ว จำนวน 8 คน และภายในชมรมมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาดและร้องเท้า (Handmade) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไปและตนเห็นว่าการดูแลสุขภาพของคนพิการก็เป็นเรื่องสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ตนเองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมให้ความสำคัญกับคนพิการในท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการจ้างคนพิการตามมาตรา 33 – มาตรา 35 ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ติดต่อ 092-2692-147 (คุณอัมพรศรี สว่างวงศ์) หรือโทร 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐคนพิการ ทั้งนี้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สนับสนุนงานด้านสื่อสารสังคมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคนพิการสู่สาธารณะ โดยเฉพาะคนพิการสามารถติดต่อรับชมข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการได้ที่ 1479 Online

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment