มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

เอสแอนด์พีบริกจากคุกกี้เดลิโอ้ให้มูลนิธิ ฯ

By:
Posted: 5 พฤษภาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจตุพล สร้อยสน นักจัดการทั่วไป ได้เดินทางไปยังบริษัท นอร์ธสตาร์โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปรฐม เพื่อเป็นตัวแทนของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในการรับสิ่งของบริจาก

ต่อมาเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.ของวันเดียวกัน นายจตุพล สร้อยสน ได้ทำการกระจายสินค้าที่ได้รับบริจากมาซื่งภายในลังบรรจุเป็นสินค้าประเภทขนมคุกกี้เดลิโล ไปยังเครือค่ายภายใต้การปกครองของมูลนิธิ ฯ ดังนี้

  1. โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ จำนวนเด็ก 150  คน
  2. บ้านเด็กพระมหาไถ่ จำนวนเด็ก   80   คน
  3. หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ จำนวนเด็ก  40   คน
  4. บ้านแรกรับและงานภาสนาม จำนวนเด็ก  15   คน
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวนเด็ก 100  คน

โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็ผู้มอบให้แก่สถานที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร พนักงาน ครู และเด็กนักเรียนของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการต้องขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจจากทางบริษัท เอสแอนด์พี จำกัด ที่นำขนมคุกกี้มาบริจากในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment