มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด

By:
Posted: 2 สิงหาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ : เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาระดับอำเภอตามโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 ณ ศุนย์ประชุมมหาไถ่ SoENT@Ray เมืองพัทยา โดยมีตัวเเทนของแต่ละอำเภอ 11 อำเภอ 116 คนเข้าร่วม
โดยมี นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนางสาวสิริกร เค้าภู่ไทย ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒานานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แนะนำให้รู้จักสำนักงานคณะกรรมการสูขภาพแห่งชาติและภารกิจ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment