มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

โครงการแพทย์อาสามูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาไถ่

By:
Posted: 31 ตุลาคม, 2021
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

โครงการแพทย์อาสามูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารร่วมกับคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาไถ่…..ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษา ตรวจโรคสามัญทั่วไปและจ่ายยาสมุนไพรและหัดถการพอกตาด้วยสมุนไพร แก่ประชาชน #โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย……น้อมถวายเป็นพระราชกูศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…..ณ ตึกวัฒนาธร วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment