มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

Mr. Gerald L Davis President, Workability International ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

By:
Posted: 14 พฤศจิกายน, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย อ.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Gerald L Davis Chairperson Workability International มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ฯ  เรย์เบเกอรี่   ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ  Call Center  ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาคนพิการระหว่างกัน  Mr. Gerald L Davis มีความประทับใจและชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นอย่างยิ่ง และได้วางแผนเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  Workability Thailand และ Workability International ต่อไป

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment